Dalafysio

Dialog med Fastleger

Vi holder en tett dialog med fastleger om hva vi gjør i behandling, og eventuelle spørsmål omkring pasientens sykehistorie. Kommunikasjon utføres elektronisk, og fører til enklere dialog sammenlignet med tidligere. Telefonkommunikasjon benyttes også der fdet er nødvendig.