lege

Du trenger ikke henvisning fra lege

Du trenger ikke henvisning fra lege for å komme til behandling, slik det var tidligere. Vi gjør en grundig undersøkelse, og avgjør hva som er hensiktsmessige tiltak for deg. Fastlegene informeres likevel om hva vi utfører av behandling, og kontaktes ved behov. Våre fysioterapauter har HELFO-avtale. 

Dialog med Fastleger

Vi holder en tett dialog med fastleger om hva vi gjør i behandling, og eventuelle spørsmål omkring pasientens sykehistorie. Kommunikasjon utføres elektronisk, og fører til enklere dialog sammenlignet med tidligere. Telefonkommunikasjon benyttes også der fdet er nødvendig.